Kongstorp's Å-Storm

KV-Kongstorp's Å-Storm reg.nr. S 48836/04

Eier: Ole Petter Sætre

Mor: Ouise de clos chas'reve, LOFO79392/99
Far: Kongstorp's X-Bruno, reg.nr. 22261/98 

Utstillingspremier:

1UK, 2AK

Jaktprøvepremier:
2AK/h, 3AK/h

Karakteristikk:
Storm er nok den beste vilfinner og praktiske jeger vi vet om. Høsten 2010 passerte Storm 800 felte fulgler! Han har også under en jakthøst fått felt over 100 skogsfugler, det må også sier at Storm har en veldig god skytter som eier. Ole Petter blir ofte bedt med på jakt med Storm da han har blitt en kjent viltfinner i jaktmiljøet. Storm og Ole Petter har også blitt avbildet i flere jaktblader og bøker.